Bestuur

Wie zijn we ?

Adelardus Huise vzw is geen leden-organisatie. De bestuursleden zetelen allemaal in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast is er een uitgebreidere Algemene Vergadering waarbij ook oud-leden en stichtende leden worden uitgenodigd.

De huidige bestuursleden (dd 26 januari 2020):

Kathleen De Rycke (Voorzitter), Rob Willems (ere-voorzitter), Geert Polfliet (ere-voorzitter), Carine Dhondt (penningmeester), Daniël Deconinck (adviseur), Jeroen Inghels (secretaris) en de gewone leden Bart Begine, Jurgen De Maerteleire, Aimé Deconinck, Arne Polfliet, Joren Polfliet, Matthias Polfliet, Ruben Polfliet, Serge Ronsse, en Peter Van Hoecke .